Tante Auguri

Slekt og slekters gang, synger vi, men hvem er egentlig den tanta, og hvem er hun tante til? Og er det for seint å si god jul nå - rett oppunder nyttår?
Etter et av mange familieselskap går vi reint i surr. Noen av de eldre er farmor til den ene og mormor til den andre. I kroken sitter det også en farfar som også er morfar, som helst vil kalles bestefar, men som av de minste har fått navnet "Besse".
En av damene er tante til mamma, men hva er det da til barna? Filletante? Gammeltante? Tøysetante?
– God jul, sier vi og tenker på denne ene jula. Det de færreste vet, er at "jul" er et flertallsord. Altså ikke en fest, men mange. Så for dem som trodde at jula nå er over, tar skammelig feil. Her er det bare å stramme seg opp og oppsøke nok et familieselskap. For om ikke jula varer helt til påske, så varer den i alle fall fram til trettendedagen - og tiden fram til det, er en eneste lang helligdag.

En gang opplevde vi jul i Italia der sa de ikke god jul, men TANTE AUGURI. Dette må ikke forveksles med tante Guri, men betyr "mange hilsner".

En slik samlebeteglense kan det være godt å ty til i en tid der det er barn høyt og lavt og dertil er både dine, mine og våre, hennes og hans.
Sier man Tante Auguri, er står du på trygg jord og har ikke utelatt noen. Pass bare på å si det høyt nok slik at alle hører: Både Mormor, Farbror, Morfarmor, Besse, Bessa og Basta.