Pass på!

Pling! Ring politiet! Hæ?
Nå er det så mye å tenke på at jeg nesten blir skremt av beskjeder jeg selv har kodet inn på mobilen!
Skal jeg ringe Politi sier du? Virkelig?
Det gjelder pass. Pass må en ha og i disse dager er fylles køen opp. Nå er det bare å bestille. Nei, vel? Det viser seg å ikke være bare, bare.
Passende tid bekreftes. Men på feil politistasjon! En ting er at politistasjonen i Larvik er nedlagt og flyttet til Stokke, en annen ting er å få time på Follo! Hjelp!
Ny tid i Vestfold, kan ikke bestilles før Follo-avtalen er avbestilt. Tilfeldigvis oppdager jeg at passene til BEGGE jentene går ut før hjemreise. Jeg bestiller nå dobbelttime. Vestfold. Stokke. Avvist. Må avbestille igjen. Bestiller på nytt. Etter fire telefonsamtaler, kjenner jeg både Siri, Lena, Turid og Britt. De jobber i skranken på Follo og Vestfold politistasjon. Nå er jeg også godt bevandret på politiets hjemmesider. Å bestille tid for å få pass, er nesten kriminelt vanskelig!
www.politiet.no